header5

Nasi sponsorzy

Nasi sponsorzy Fundacja Grupy PKP Energa Lotos Greinplast Watkem Solidarność Region Rzeszowski Solidarność Pracowników Oświaty

Urodziny Marszałka

W dniu 5 grudnia, z okazji 102. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, w kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie odbyła się pod przewodnictwem ks.prałata Władysława Jagustyna Msza Święta dziękczynna za pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego dziękował w ten sposób za opiekę Boską, która pozwoliła przezwyciężyć tak wiele problemów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Mszy Świętej obecnym w kościele oraz tym przed radioodbiornikami. Wyrażamy wdzięczność Chórowi Katedralnemu Pueri Cantores Resovienses pod batutą Pana Marcina Florczaka z Prezesem Panem Stanisławem Żyrackim na czele za uroczystą oprawę Mszy Świętej i minikoncert pieśni patriotycznych. Dziękujemy Związkowi Strzeleckiemu Józefa Piłsudskiego na czele z Komendantem insp. ZS Markiem Matułą oraz insp. ZS Markiem Strączkiem za współorganizację Rocznicy urodzin Marszałka, a także za wystawienie pocztu sztandarowego. Dzień ten to także święto Związku Piłsudczyków RP z Oddziałów w Rzeszowie i Harcie. Byli oni z nami, podobnie jak Pani Bogusława Buda - Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” POiW w Rzeszowie, Pani Anna Czyrek – Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Rzeszowie, Pan Wiesław Puterla – Prezes Firmy Watkem.

Szczególnym wydarzeniem było wręczenie Złotego Krzyża Honorowego Związku Piłsudczyków RP ks. Władysławowi Jagustynowi w dowód uznania jego zasług dla budowy pomnika.

Uroczystość na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń patriotycznych, by przypominać postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, o którym Stanisław Baliński tak pisał w wierszu Rozmaryn:
Ach, burzą, sławą, chmurą było to nazwisko.
A ja słyszę je zawsze jak dawniej, jak przedtem,
Jak w ten wieczór dzieciństwa, późny, nowogródzki,
Kiedy je obcy przybysz wypowiedział szeptem,
Od którego dreszcz poszedł.
To Imię! "Piłsudski!”

152. rocznica urodzin Marszałka

plakat zaproszenie

 

Odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie

Od Święta Niepodległości minął już tydzień. Powiedziano o nim już (niemal) wszystko, dlatego pora na nasze podsumowanie i podziękowania.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Państwa obecność potwierdza społeczną potrzebę upamiętnienia Marszałka oraz konieczność dalszych prac na placu Wolności.
Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za objęcie patronatem uroczystości odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.
Serdecznie dziękujemy JE ks. Biskupowi Janowi Wątrobie za poświęcenie pomnika.
Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom: Pani Ewie Leniart – Wojewodzie Podkarpackiemu, Panu Władysławowi Ortylowi – Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, Panu Tadeuszowi Ferencowi – Prezydentowi Miasta Rzeszowa, Panu Generałowi Dariuszowi Lewandowskiemu – Dowódcy 21 BSP, ks.Janowi Szczupakowi – Proboszczowi Parafii Farnej, chórowi z Parafii Matki Boskiej Rzeszowskiej. Dziękujemy również wszystkim służbom i osobom zaangażowanym w organizację uroczystości.
Serdecznie dziękujemy Panu Generałowi ZP Stanisławowi Olszewskiemu i wszystkim Piłsudczykom Związku Piłsudczyków RP za obecność i wsparcie. Dziękujemy Panu Prezydentowi Tadeuszowi Ferencowiza organizację spotkania Piłsudczyków w Ratuszu, a Panu Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Władysławowi Ortylowi za wsparcie spotkania poprzez przekazanie okolicznościowych materiałów. Serdecznie dziękujemy naszym kolegom ze Związku Piłsudczyków z Oddziału w Harcie za nieocenioną pomoc organizacyjną.
Serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi Bondarowi – Prezesowi Polskiego Stowarzyszenia im. Księcia Romana Damiana Sanguszki ze Sławuty (Wołyń) wraz z Podopiecznymi i Współpracownikami za obecność. Dziękujemy za to, że przyjazd Rodaków ze Sławuty w tym uroczystym czasie był możliwy, a program pobytu atrakcyjny: Państwu Krystynie i Wiesławowi Puterlom (Hotel Zimowit), Pani Wojewodzie Ewie Leniart, Panu Marszałkowi Władysławowi Ortylowi, Panu Dyrektorowi Muzeum Zamku w Łańcucie Witowi Karolowi Wojtowiczowi, Pani Dyrektor Annie Czyrek z  Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Rzeszowie wraz z Nauczycielami i Uczniami, Panu Dyrektorowi I LO w Rzeszowie Piotrowi Wanatowi oraz Pani Katarzynie Milcarek-Mróz, Przewodniczącemu Zarządu regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” Panu Romanowi Jakimowi, Przewodniczącej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Bogusławie BudzieZarządowi Firmy Kruszgeo i Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” tej Firmy, Panu Tomaszowi Pabiszowi z Gildii Miłośników Nauki. Serdecznie dziękujemy za obecność Panu Erykowi Mateckiemu z lwowskiego Strzelca, a także wszystkim Strzelcom na czele z Panem Inspektorem ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Markiem Matułą i Panem Inspektorem ZS Markiem Strączkiem. Serdecznie dziękujemy Harcerzom. Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Jahnowi i Panu Marcinowi Żańczakowi.
Serdecznie dziękujemy Pocztom Sztandarowym, na czele z Pocztem Sztandarowym 21. BSP. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom wszystkich Instytucji i Stowarzyszeń obecnym na uroczystościach.
Gratulujemy serdecznie odznaczonym Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP. To nasza skromna nagroda za nieoceniony wkład w budowę pomnika: Panu Władysławi Ortylowi - Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, Panu Tadeuszowi Ferencowi- Prezydentowi Miasta Rzeszowa, JE ks. bp. Janowi Wątrobie- Ordynariuszowi Diecezji Rzeszowskiej, Panu Romanowi Jakimowi- Przewodniczącemu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, Pani Bogusławie Budzie- Przewodniczącej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, Pani Jolancie Kaźmierczak- Radnej Miasta Rzeszowa, Przewodniczącej Komisji Inwestycji; członkom  Zarządu Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego: Panu Marianowi Podgórskiemu, Panu Tomaszowi Madejowi (odbierze w Gdyni), Panu Kazimierzowi Myrdzie, Panu Wacławowi Chmiel Piechocińskiemu, Panu Mieczysławowi Deptuchowi, Pani Katarzynie Milcarek-Mróz (Srebrny Krzyż), Panu Piotrowi Jahnowi (Srebrny Krzyż).
Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom oraz Fundatorom, do których należą: Diecezja Rzeszowska, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, Fundacja PGE, Fundacja Lotos, Fundacja CSR (obecnie Fundacja Energa), Fundacja Grupy PKP, Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, Greinplast sp. z o.o., Firma Watkem, Krystyna i Wiesław Puterla, Helena i Marian Liwo, Wojciech Liwo, Tomasz Madej, Wacław Chmiel Piechociński, ks. Ryszard Tokarz, Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Rzeszów, Władysław Koziarz, Zbigniew Sycz.
Rady Honorowej w składzie:  ks. bp Jan Wątroba, Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl, Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc, Dyrektor Oddziału Rzeszowskiego IPN Pan Dariusz Iwaneczko, Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” Pan Roman Jakim, Przewodnicząca Komisji Inwestycji Rady Miasta Pani Jolanta Kaźmierczak, Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Pani Bogusława Buda, Posłowie na Sejm Pan Wojciech Buczak i Pani Krystyna Wróblewska, Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich Pan gen. bryg Dariusz Lewandowski, Dowódca III Brygady OT Pan płk Dariusz Słota, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie Pan płk.dr. inż. Mariusz Stopa, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie Pan nadinsp. Henryk Moskwa, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie Pan nadbryg Andrzej Babiec, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej Pan płk Marek Grabek, Prezes Zarządu Związku Piłsudczyków RP Pan generał Związku Piłsudczyków RP Stanisław Śliwa, Dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie Pan Wit Karol Wojtowicz, Pan prof. Wacław Wierzbieniec, Pani prof. Maria Kotowska, Pan Przewodniczący Komisji Konkursowej Klaudiusz Nowak.
Serdecznie dziękujemy członkom Komisji Konkursowej w składzie: Pan Klaudiusz Nowak- przewodniczący, Pan Wit Karol Wojtowicz, Pan Wacław Wierzbieniecks.Franciszek Dziedzic, Pani Maria Górecka, Pani Zofia Mitał, Pani Aneta Radaczyńska.
Serdecznie dziękujemy za obecność Panu Władysławowi Dudkowi, twórcy Pomnika. Serdecznie dziękujemy innym zaangażowanym w wykonanie pomnika: wykonawcy prac na placu Wolności Panu Łukasza Siucie z Krakowa, któremu pomagał Jan Siuta; odlew pomnika wykonali Panowie Stanisław RyśPiotr RyśKrzysztof Chwal ze Skawiny, na placu pracowali także Panowie Bogusław PikorKazimierz Korczek. Plan zagospodarowania terenu wykonało Atelier Pana Radosława Żubryckiego.
Na koniec serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim członkom Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, a w szczególności Pani Zofii Kwaśnik. Dziękuję osobom, które pomagały przezwyciężać rozmaite trudności: Pani Dyrektor Aleksandrze Wąsowicz-Duch i Panu Kierownikowi Jackowi Jurkowskiemu, Panu majorowi Lesławowi Litwinowi, Panu majorowi  Robertowi Kamińskiemu, Panu kapitanowi Klaudiuszowi Olszańskiemu, Pani redaktor Irenie Markowicz, Pani redaktor Beacie Wolańskiej, Pani Elżbiecie Chmiel, Panu Leszkowi Granatowi, ks. Władysławowi Jagustynowi, Panu Arturowi Szczutkowi, Panu Adamowi Szczutkowi, Panu Jackowi Stochmalowi, panu Stanisławowi Śliwie.
Serdeczne podziękowania składam Panu Tomaszowi Madejowi.
 
dr Dariusz Zięba- Prezes Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Odsłon artykułów:
56438