header5

Spotkanie opłatkowe Komitetu Budowy Pomnika

W dniu 16 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie opłatkowe członków Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Jozefa Piłsudskiego w Rzeszowie oraz zaproszonych gości.

Spotkanie to, podobnie jak w roku ubiegłym zostało uświetnione obecnością JE Ks. Biskupa Jana WĄTROBY Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej oraz ks. Prałata Władysława JAGUSTYNA Proboszcza Parafii Św. Krzyża w Rzeszowie - Kapelana Komitetu i orędownika podjętej idei budowy pomnika Marszałka.

Zaproszonych gości oraz Członków Komitetu Budowy Pomnika Marszałka J. PILSUDSKIEGO powitał Prezes Zarządu - dr Dariusz Zięba dziękując zarazem Prezesowi panu Jackowi Hessowi za użyczenie lokalu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie w celu umożliwienia zorganizowania tego spotkania.

Podziękował także za całoroczne zaangażowanie w pracę społeczną Janinie WESTRYCH – Sekretarz Komitetu oraz Wacławowi CHMIEL - PIECHOCIŃSKIEMU – Członkowi Zarządu.

W spotkaniu uczestniczył zwycięzca Konkursu na wybór wykonawcy pomnika – artysta rzeźbiarz  - Władysław DUDEK z KRAKOWA, który pochodzi z ZARZECZA k/Rzeszowa.

Wśród zaproszonych gości na  spotkaniu byli obecni posłowie na SEJM RP z Podkarpacia w osobach – Krystyna WRÓBLEWSKA, Wojciech BUCZAK, ponadto Waldemar SZUMNY desygnowany na spotkanie przez MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Władysława ORTYLA. Pan Waldemar Szumny pełni zarazem funkcję WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA RZESZOWA. Radio RZESZÓW reprezentowała pani REDAKTOR Irena MARKOWICZ.

Oprócz wymienionych osób był obecny Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Piotr PILCH oraz Bogusława BUDA PRZEWODNICZĄCA Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „S” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.

Komitet otrzymał również pisemne życzenia i podziękowania od wielu osób i organizacji.

Do wspólnego kolędowania został zaproszony zespół wokalno-muzyczny Rzeszowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego „RESOVIA - SALTANS” wraz z Prezesem Jerzym REMBISZEM. Kolędy  śpiewał  w strojach regionalnych zespół 7 uroczych studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kapeli przewodniczył grą na akordeonie jej Kierownik Paweł PALUCH oraz kwartet skrzypcowy. Śpiew kolęd przy wtórze instrumentów muzycznych podniósł nastrój emocjonalny „Nocy Wigilijnej”.

W sali, gdzie odbywało się spotkanie opłatkowe zostały umieszczone dwa banery z makietą pomnika Władysława DUDKA na tle flagi narodowej. Spotkanie upłynęło w przyjemnej i podniosłej atmosferze, wzajemnej życzliwości podczas łamania się opłatkiem i składaniu życzeń.

Inicjatorem i organizatorem spotkania opłatkowego był Członek Zarządu – Wacław Chmiel-Piechociński.

Opracowała:
Janina Westrych
Sekretarz Zarządu

Odsłon artykułów:
35770