header5

Czekając na Marszałka

Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie miał pracowite tygodnie, gdyż zbliża się chwila ukończenia monumentu. Prace posuwają się kilkutorowo: na placu Wolności powstaje cokół, natomiast w odlewni przygotowywany jest pomnik. Właśnie wizyta w odlewni zakończyła cykl działań Komitetu w maju.

1.W dniu 25.05.2019 odwiedziliśmy odlewnię w Skawinie. Okazało się, że duża część pomnika jest już odlana, pozostaje tylko głowa Piłsudskiego i głowa konia, a także drobne elementy i nogi konia. Po odlaniu wszystkich części pomnik będzie spawany.

2.W dniu 20.05. 2019 odbyła się uroczystość wmurowania Kapsuły Czasu oraz urny z ziemią z Zułowa do cokołu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Kończyła ona pewien cykl prac nad pomnikiem: od wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik w roku 2005 do chwili obecnej. Ten sam kamień węgielny został umieszczony także w cokole pomnika. W ten symboliczny sposób zamknęliśmy koło, w którym mieścić się będą wszystkie problemy z budową z lat 2005-2019. Ważną rolę odgrywa Kapsuła Czasu, w której umieszczony został List do Potomnych z przesłaniem, by troszczyli się oni o Polskę jako wspólnotę wraz z jej tradycjami, bohaterami, by pamiętali o opiece Bożej nad Polską. Są w niej też listy z podpisami mieszkańców Rzeszowa. Ziemia z Zułowa to symbol tej wspólnoty losów Polaków oraz symbol pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim. W uroczystości  a uczestniczyli m.in. posłowie, Wojciech Buczak i Krystyna Wróblewska, płk dypl. Dariusz Lewandowski-dowódca 21 BSP, Bogusława Buda – Przewodnicząca OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, Jolanta Kaźmierczak- radna Miasta Rzeszowa, Wiesław Puterla- prezes firmy Watkem, Oddział Związku Piłsudczyków RP z Harty pod przewodnictwem Artura Szczutka, przedstawiciele Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie z insp. Markiem Matułą i insp. Markiem Strączkiem na czele, młodzi strażacy z Harty, strzelcy z JS 2021 w Rzeszowie, ks. Dobosz z Dębicy. Kapsułę, urnę z ziemią z Zułowa oraz kamień węgielny poświęcił ks. Jan Szczupak. Najmłodsi uczestnicy uroczystości zanieśli kapsułę, urny oraz kamień węgielny do cokołu. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości.

3.W dniach 13-17.05.2019 odbywało się zbieranie podpisów na kartach, które znalazły się w Kapsule Czasu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wpisali się na kartach.

4.W dniach 1-5.05.2019 Gildia Miłośników Nauki wraz z Komitetem Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie zorganizowała wycieczkę-pielgrzymkę do Wilna i Zułowa, by podziękować Matce Boskiej Ostrobramskiej za pomnik Marszałka oraz by pobrać ziemię do pomnika z miejsca urodzenia Józefa Piłsudskiego. Wyjazd przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Po raz pierwszy wspólnie wystąpiły Oddziały Związku Piłsudczyków z Harty oraz Rzeszowa podczas uroczystości w Kopciowie- tu spoczywa Emilia Plater, której oddaliśmy cześć; w Ponarach- to miejsce śmierci ok. 20 tys. Polaków z Wilna zamordowanych przez Niemców, pomordowanych uczciliśmy wieńcem i modlitwą; w Zułowie- uroczyście pobraliśmy ziemię; w Mejszagole- uczciliśmy ks. Prałata Józefa Obremskiego; na Rossie- oddaliśmy hołd Legionistom Piłsudskiego i Jemu samemu. Ponadto niesamowitym przeżyciem było uczestnictwo w marszu Polaków w Wilnie- pod biało-czerwonymi flagami maszerowało kilkanaście tysięcy Polaków z całej Litwy. Na trasie naszej wycieczki znalazły się też inne miejsca związane z Piłsudskim: Druskienniki, Pikieliszki i Powiewiórka. Oczywiście, modlitwa u Matki Boskiej Ostrobramskiej wieńczyła wyjazd i zwiedzanie Wilna. Serdecznie dziękujemy uczestnikom i przypominamy, że następnym celem Gildii będzie Białoruś w terminie 13-19 lipca.

To relacja z gorącego dla nas czasu. Wszystkie wydarzenia przygotowują nas do uroczystego odsłonięcia Pomnika.   

Odsłon artykułów:
31775