header5

W Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Czudcu

2 grudnia zawitaliśmy w Czudcu, aby na terenie Parafii pw. Trójcy Świętej kwestować na rzecz pomnika.

Kolejna kwesta

18 listopada 2018r. kwestowaliśmy przy kościele pw. Św. Rocha i Marcina w Rzeszowie.

 

Rzeźba gotowa!

W dniu 10.11.2018 roku przedstawiciele Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie dokonali odbioru częściowego modelu rzeźby Marszałka Józefa Piłsudskiego. Stwierdzono, że model po drobnych poprawkach gotowy jest do transportu do huty. Fakt ten potwierdzony został protokołem odbioru częściowego.

Prosimy o dalsze wpłaty, które pozwolą sfinansować do końca koszty realizacji pomnika.

Pomnik odsłonimy w czerwcu

Realny termin odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie to czerwiec 2019. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Aleksandrze Wąsowicz-Duch i Panu Kierownikowi Jackowi Jurkowskiemu za olbrzymi wkład pracy w realizację zadania.

W dniu 10 listopada przedstawiciele Komitetu podpiszą protokół częściowego odbioru pomnika. Praca właściwie została już wykonana.

zarzd zieleni termin ukonczenia

Odsłon artykułów:
54126