header5

Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji im. 20 Pułku Ułanów

pulk miniKonna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji im. 20 Pułku Ułanów dołącza do inicjatywy budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie

70 zl Plakieta Marszalek Pilsudski wMaciejowce. 12x14cmW  styczniu  roku 2008 – został zarejestrowany Komitet Budowy Pomnika  Marszałka  Józefa Piłsudskiego  w Rzeszowie gromadząc wokół tej idei  grono osób  pełniących różnorodne funkcje  polityczne i społeczne. Inicjatorem tej idei był Podkarpacki Związek Piłsudczyków w Rzeszowie. Na przestrzeni 7 lat zdołano ukonstytuować wybrane organy władzy  Komitetu,  wybrać lokalizację pomnika na Placu Wolności w Rzeszowie, dokonać wmurowania ii poświęcenia kamienia węgielnego pod Pomnik  oraz znaleźć  wykonawcę  tego dzieła – rzeźbiarza Roberta Sobocińskiego z Poznania.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie statutowe Komitetu Budowy Pomnika

W roku 2015 11 kwietnia w Klubie Garnizonowym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie statutowe Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, na którym dokonano wyboru  nowego składu  organów Komitetu.

Prezesem został ponownie wybrany dotychczasowy prezes - Andrzej Kaźmierczak,  powołano nowy Zarząd Komitetu w osobach – Andrzej Olejko, Bogdan Romaniuk, Grzegorz Pastuszko – jako Wiceprezesi Zarządu, Kazimierz Myrda - Skarbnik, Janina Westrych - Sekretarz, Marian Liwo, Dariusz Zięba i Wacław Chmiel-Piechociński - Członkowie Zarządu.

Czytaj więcej...

Odsłon artykułów:
26597