header5

Walne Zebranie statutowe Komitetu Budowy Pomnika

W roku 2015 11 kwietnia w Klubie Garnizonowym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie statutowe Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, na którym dokonano wyboru  nowego składu  organów Komitetu.

Prezesem został ponownie wybrany dotychczasowy prezes - Andrzej Kaźmierczak,  powołano nowy Zarząd Komitetu w osobach – Andrzej Olejko, Bogdan Romaniuk, Grzegorz Pastuszko – jako Wiceprezesi Zarządu, Kazimierz Myrda - Skarbnik, Janina Westrych - Sekretarz, Marian Liwo, Dariusz Zięba i Wacław Chmiel-Piechociński - Członkowie Zarządu.

Czytaj więcej...

Odsłon artykułów:
54111